Kim Mao Sư Vương
Kim Mao Sư Vương
Khi vào game nó hiện hình như vậy hoài.không vào game được.mong các ad xem dùm mình.xin cảm ơn

Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@HoangNhat: cấu hình máy bạn yếu quá ko load nổi game nhé