Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@bicavalli: bạn đã thử giảm hết thiết lập xuống tối thiểu chưa?

bicavalli
bicavalli
Việt Nguyễn : mình đã để cấu hình game ở mức thấp nhất...mà dù để ở mức trung bình thì mình chơi game vẫn khá mượt ko giựt 1 chút nào

bicavalli
bicavalli
@Việt Nguyễn: mình tải về lúc đầu vẫn chơi rất ngon nhưng được 1 lúc đến cái nhiệm vụ 4 là bị đẩy ra rồi nó hiện cái bảng " saints row 4 has stopped working " rồi thoát game luôn...vào lại thì chứ chơi đến nhiem vụ 4 là nó lại bị y như lúc đầu