Hoàng Anh
Hoàng Anh
@Đặng Đỗ Quang Bảo: bạn cài lại game đi, khi cài nó sẽ hỏi cài vào đâu, bạn ghi lại thư mục mà chương trình cài đặt đưa ra.