Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@classof: máy tính có cắm tay cầm ko?