Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Furuya-Kun: cài đủ các phần mềm cần thiết, đặc biệt là .NET Framework 4.0

Furuya-Kun
Furuya-Kun
Được rồi! tks bạn