Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Leo H: vào thư mục cài game mà chạy, trong Binaries\Win32 hoặc Binaries\Win64

HMQ
HMQ
vẫn không được luôn !!
lúc new game rồi xoay xoay load game ấy . bụp -> đen xì

Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Leo H: windows 32bit à?