Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Thanh Niên Nghiêm Túc: càng về sau càng nặng, RAM chỉ có 2GB cộng với ko có card rời thì chuyện crash cũng dễ hiểu

Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Catalyst: càng về sau game chạy càng nặng, cấu hình máy bạn chỉ vừa mức tối thiểu nên ko load nổi