An Kanyo
An Kanyo
@trương minh quang vinh: Bạn uninstall game sau đó cài lại nhé