Hoàng Anh
Hoàng Anh
@tranduythach: bạn cài các chương trình hỗ trợ chơi game ở http://taigame.org/misc/helpSoftware nhé.