Hoàng Anh
Hoàng Anh
@nguyễn thanh phương: ko chạy được thì lỗi gì bạn nói cụ thể mình mới giúp đc.

nguyễn thanh phương
nguyễn thanh phương
Giải nén ra. Nhấn vào file rồi enter để chạy file nhưng không được. Mở lên coi thì thấy file là đuôi .BAT cả 2 file update điều giống nhau

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@nguyễn thanh phương: bạn chọn file rồi enter thì ko có gì xảy ra? Mà bạn mở lên coi bằng cách nào?

nguyễn thanh phương
nguyễn thanh phương
Mình mở bằng chuột phải Properties thì thấy file là đuôi .BAT. Mình nhấp chuột 2 lần để chạy file hay là chuột trái rồi enter thì file vẫn không chạy

nguyễn thanh phương
nguyễn thanh phương
Chuột phải vào file cũng không có dòng run as admin. Có phải là download 6 part update về rồi thì phải giải nén bằng 7-zip mới không bị lỗi hả Ad?

Hoàng Anh
Hoàng Anh
@nguyễn thanh phương: bạn giải nén file DMC.Update.2.7z bằng 7-zip thôi. Nếu ko chạy đc file .bat chắc Win bạn bị lỗi với loại file này rồi.