An Kanyo
An Kanyo
@lê minh nhi: Bạn cài game ại thử xem. Nhớ backup file savegame để sau này khỏi chơi lại từ đầu nhé