An Kanyo
An Kanyo
@Téc Léc: Bạn kiểm tra lại xem có sai sót nào ko. Vì nếu làm đúng thì ko bị nữa đâu

Thiên Hưng Pro
Thiên Hưng Pro
đc rùi ad ơi