Hoàng Anh
Hoàng Anh
@ho duc hoang minh: bạn đọc lại các trả lời trước của mình có nói cách sửa lỗi cho bản tiếng Anh rồi đấy.