An Kanyo
An Kanyo
@Tôn Nguyễn Hoài Nam: Cấu hình máy bạn ko đủ (Card đồ họa)