Hoàng Anh
Hoàng Anh
@batman22: bạn thử dùng 1 chương trình như revo uninstaller để gỡ game.
Nhưng trước hết bạn thử chỉnh lại settings camera trong game sang chế độ khác xem có hết bị lỗi đó ko.
Mà bản update này mình & nhiều ng khác dùng có bị lỗi này đâu nhỉ.

Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@batman22: camera quay loạn xạ thì chỉ có do chuột hoặc tay cầm của bạn thôi. Thử rút ra mà xem, camera dừng luôn.