Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@hobaohp93: bạn thử chạy file exe trong thư mục cài game chưa? có một số game shortcut ko hoạt động đấy