Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@maihoangvu: gamepad thì đừng mơ đến chuyện cho chỉnh nút thoải mái nhé =.= cùng lắm có RE6 gần đây