An Kanyo
An Kanyo
@nguyễn hồng dương: Có thể do card đồ họa onboard nên ko hỗ trợ. Mình test hình ảnh bình thường

Trần Trung Hiếu
Trần Trung Hiếu
bạn tắt hết mấy cái ô giống mình là chơi đc thôi