Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@tammit: ấn chuột phải vào biểu tượng game, chọn Run with Graphíc Processor >> High-Performance NVIDIA Processor
nếu ko có mục Run with Graphíc Processor thì mở NVIDIA Control Panel ra, ở mục Desktop chọn Add Run with Graphics Processor to Context menu

tammit
tammit
cảm ơn bạn đã trả lời.Mình đã làm theo nhưng khi vào màn hình đầu game lựa chọn option thì phần display vẫn chỉ có một lựa chọn là: Display 1 Intel Graphic HD 3000,không có NVIDIA GT540M.Giúp mình với.Thank

Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@tammit: ôi giời, lần sau chạy thì cứ chạy bằng Run with Graphics Processor, xong thì chơi thôi chứ cần gì phải chỉnh nữa =.= kệ nó, lúc vào game nó tự chuyển sang Gt540m