Jteeraper
Jteeraper
file này rõ hơn

Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@Jteeraper: ấn OK liên tục, rồi nó tự hết