Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@NoisyBoy1994: bạn có dùng chương trình diệt virus ko?

NoisyBoy
NoisyBoy
em nhớ đã xoá hết tất cả các chương trình diệt virus rồi