Hoàng Anh
Hoàng Anh
@bboypro165: lỗi bạn nói là lỗi khi cài XNA framework, nó yêu cầu .NET framework. Bạn tải lại đúng file cài đặt của .NET framework rồi cài nhé.