Việt Nguyễn
Việt Nguyễn
@NamDaiCa: bạn cài .NET Framework 4.0 mới nhất nhé