Hoàng Anh
Hoàng Anh
@maihoangvu: bạn vào nơi cài game chạy file có biểu tượng game để chơi nhé