An Kanyo
An Kanyo
@tran tuan nam: Bạn có làm đúng các bước trong Huongdan.txt chưa? (ở bước 3 bạn lưu ý là phải chọn đường dẫn đến nơi cài game). Khi chép crack Windows có hỏi bạn Replace và bạn có chọn Yes không? (Và bạn có tắt trình diệt virus khi cài game ko?)