An Kanyo
An Kanyo
@Nguyễn Đức Phát: http://taigame.org/misc/helpPlay#general-problem lỗi này bạn xem giúp mình ở đây nhé

PeteyEDGE
PeteyEDGE
yay!Chơi game được rùi
Nhưng mà bây giờ thì lại không có tiếng...mình đã check lại máy,không bị gì hết và đã cài DirectX mới nhất rùi D:

An Kanyo
An Kanyo
@Nguyễn Đức Phát: Bạn xem âm thanh trên máy bạn có phát bình thường ko?

PeteyEDGE
PeteyEDGE
Kiểm tra rùi Ad ơi D:
Vẫn không chơi được,đã check hết,từ Option trong game đến dây cộ và Sound của TV mà vẫn không có tiếng

An Kanyo
An Kanyo
@Nguyễn Đức Phát: Bạn thử click chuột phải vào file exe (trong thư mục cài game)--->Properties--Compatibility---> Win XP Sp2 nha

PeteyEDGE
PeteyEDGE
Yay!Chơi game được rùi
Thank you add nha ^^