An Kanyo
An Kanyo
@hoang hai dang: Bạn xem cấu hính có đủ chơi game ko nhé (card đồ họa), tốt nhất bạn nên upload (Quản lý ---Cấu hình máy tính) để mình dễ hỗ trợ nhé

hoang hai dang
hoang hai dang
máy tôi bị ông chú khoá DirectX lại hay sao ấy mà giờ chả chơi được