An Kanyo
An Kanyo
@ta trung nguyen: Bạn chụp ảnh màn hình lúc đó nhé

ta trung nguyen
ta trung nguyen
tôi lỡ xoá mất thư mục konami trong registry,có thể phục hồi lại ko

An Kanyo
An Kanyo
@ta trung nguyen: Cài game lại là được đó bạn

ta trung nguyen
ta trung nguyen
tôi lam hết rồi nhưng vào lại registry ko thấy thư mục konami,sẵn chỉ dùm tui cach chụp ảnh màn hình nhé

An Kanyo
An Kanyo
@ta trung nguyen: Bạn thử restart máy và cài lại từ đầu là được. Còn chụp ảnh màn hình thì báo lỗi đến bước cuối có hướng dẫn đó bạn