Hoàng Anh
Hoàng Anh
@NanotronHyper: bạn thử cập nhật driver card đồ hoạ xem sao