An Kanyo
An Kanyo
@thuong: Bạn thử cập nhật driver card đồ hoạ và DirectX nhé

trang ngô
trang ngô
cap nhat lam sao chj e voj

trang ngô
trang ngô
e bj loi nay ne

An Kanyo
An Kanyo
@duongpro959: @: Bạn thử cập nhật driver card đồ hoạ và DirectX nhé

trang ngô
trang ngô
e da cap nhat nhung van the ah ko hjeu tai sao

An Kanyo
An Kanyo
@: Vậy có thể là do card đồ hoạ của bạn ko được game hỗ trợ (game yêu cầu card rời)