Hoàng Anh
Hoàng Anh
@tran thang: bạn thử cập nhật driver card đồ hoạ, directX nhé.