An Kanyo
An Kanyo
@Minh Nhật: File hướng dẫn có trong bộ cài game, bạn xem lại bình luận đầu tiên sẽ thấy. Còn lỗi thì bạn chụp ảnh màn hình lúc gặp phải nhé (bạn báo lỗi theo quy trình sẽ có hướng dẫn)