An Kanyo
An Kanyo
@Nguyen Minh Dung: Anh thử xóa Ubisoft Launcher trên máy và cài lại xem sao nha http://static3.cdn.ubi.com/orbit/launcher_...erInstaller.exe