An Kanyo
An Kanyo
@le dinh yen ninh: : Bạn có cài đầy đủ các phần mềm ở đây chưa http://taigame.org/misc/helpSoftware? Nếu rồi thì bạn cập nhật driver card đồ họa thử nhé

le dinh yen ninh
le dinh yen ninh
mình đầy đủ hết rồi h thì vào game dc song la màn hinh đen mình đã cai steam với đổi múi h rồi

An Kanyo
An Kanyo
@le dinh yen ninh: Bạn thử chuyển ngày lại 14/11 xem sao Và nhớ tắt mạng Internet khi cài và chơi game nhé

le dinh yen ninh
le dinh yen ninh
được rồi fai đổi wa ngày 13/11 hoặc 14/11 là chơi được