Hoàng Anh
Hoàng Anh
@duy: bạn cài lại game, trong quá trình cài cho phép cài tất cả các chương trình mà nó hiện ra