Bộ sưu tập10/10
sau khi chơi bản crack offline thì chính thức mua game trên steam,chơi với người khác hơi khó khăn trong việc tạo sv nhưng chơi 1 mình và tìm hiểu game thì khá thú vị