Bộ sưu tập


gưégsdgsdgsdgsgPS4 download.


Soundtrack hết sức tuyệt vời, Pixel Art đẹp, hệ thống skills, vũ khí đa dạng. Cốt truyện rất hay, những ai chơi thì nên nhớ câu nói mỗi khi save game nó để. "Mọi hành động của bạn, đều để lại hậu quả"