Bộ sưu tập

vũ khí đa dạng, đạn bắn ra nghe feel hơn COD vs hệ thống điều khiển max bá ckoi ngon vờ lờ
vgftrụtgnjnnngame rất hay.


Game chơi hay


campaign hay vcl
game cốt truyện cực kì hay luôn, cơ mà hơi ngắn chơi vài hôm hết ris game is amizing


game chơi thú vị vãi


zczxcv ádasfdsfcung dc k toihơi lags nhưng ok

game rất tuyệt


5 sao luôn


10.000.0000


game hay, đáng chơi


agvazdgdgdszegsdgsdg