Bộ sưu tập

wá hay wá dữ wá tuyệt grdgdgdgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff gggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Tạo hình nhân vật xấu quá nhìn mất hứng (và không hiểu tại sao lại thêm cái áo choàng vào làm gì, nhìn như lấy nửa vời bên Journey ghép vô, nhìn đằng sau giống con gián vãi) :''( Hành động trông cũng lù đù, không có tí sức mạnh nào. Nhạc thì cảm giác không khớp với tâm trạng, voice cũng chán. Haizzz