Bộ sưu tập


Cũng ổn!! đồ họa không đẹp lắm nhưng cốt truyện khá okLối chơi survival , lôi cuốn , cần cải tiến đồ họaqưdqwdqwdqwdqwdwq