Bộ sưu tập

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Chơi troll quá trời
game hay bựa nhưng có khi bị lỗigame gì đâu mà tải ko được mất tới 20.000$ tôi sẽ lên kiện mắt người


chưa chơi cái đéo nào


Good hay lắm