Bộ sưu tập

Wow, love the game


đỉnh của đỉnh


xvzvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Cũng được, không đến nỗi tệ :v


game hay nhưng em ko muốn cái kết buồn, em muốn nhà sản xuất làm lại cái kết
Có VIỆT HOÁ