Bộ sưu tập

Game này hay, cũng hơi sợ sợ, nếu sợ ma ít ít thì chơi được, ai sợ ma nhiều nhiều thì đừng chơi