Bộ sưu tập
game rất hay, bắn đã và học lịch sử
là dòng seri-game cho bất cứ ae nào thích bị hành (impossible level) trong tuyệt vọng với hy vọng mình sẽ chống chã được(dù đã chết lên đến 3 con số hoặc hơn).
1000000/10