Bộ sưu tậpNăm 2004 mình chơi game này- phải nói là tuyệt vời- Đồ hoạ lúc bấy giờ như thế là đẹp lắm rồi- mất ăn mất ngủ vì trò này. Dù bây giờ nó lạc hậu nhưng kỷ niệm thì không bao giờ quên. nếu đươc trùng tu đồ hoạ lại như Doom thì hay biết mấy. Game đỉnh
r7ut ,tuduu u u