Bộ sưu tập


game do hoa wa dep

Cũ nhưng mà hay
game hay !!! Nhưng lỗi máy bay chán....súng Corl ( súng lục ) mà cũng bắn rớt máy bay....với lại máy bay còn chậm nên không mãnh liệc


duoc,nhug it Map va huong dan chua cu the,co tieng Viet thi ngon

đồ họa còn thấp222222222222222222222


cung hay nhung doăload hoi lau


lllLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL


this game is awsome


đồ hoạ beeeep