Bộ sưu tập
qua hay cho lối chơi cốt chuyện và có nhiều end

tốt game quá hayGame duoc toi mong doi trong 2 nam. cuoi cung da co