Bộ sưu tập

Có Việt Hoá
Uncensor DLC
Full Mod (17/4/2020)
https://daominhha.com/games-detail/ai-shouj...uncen/1784.html
Char Card (Chuột phải tải ảnh png trên mạng xuống, đưa ảnh vào mục AI Shoujo \ UserData \ chara \ female... tự AI sẽ quét ảnh png và dựng thành mô hình 3D trong game)
https://kenzato.uk/booru/category/AICARD/?l...kes_desc&page=1
https://kenzato.uk/booru/kaosusakura/?page=1&peek=Z3cTw
https://kenzato.uk/booru/wanghee/?page=12&seek=B8J3dtuyet voi ádasdasds

LEWD mode on