binh
binh 03:23 23/11/2021
vào game bị văng ra ad chỉ cách khắc phục
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi