Dom
Dom 11:37 13/11/2021
mình đã tắt win defender và giải nén cop crack bình thường mà chạy game nó hiện lên "the code execution cannot proceed because XINPUT1_3.dll was not found. Reinstalling the proram may fix this problem". Ai biết cách khắc phục chỉ mình với, thanks
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi